Rezervacije
+385 (0)1 2041 200
rezervacije@antunovic.hr
Promijeni/Otkaži rezervaciju

Pravila nagradnog natječaja: Cijenimo Vaše mišljenje!

Članak 1. ORGANIZATOR: Nagradni natječaj priređuje i organizira: Antunović TA d.o.o., Zagrebačka avenija 100A, Zagreb, OIB 93069505794

Članak 2. TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA: Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje od 01.05. do 31.05.2023., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3. PODRUČJE PROMOCIJE: Pravila nagradnog natječaja će biti dostupna na web stranici organizatora (https://antunovic.hr/novosti).

Članak 4. FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR: Fond nagrade sastoji se od 2h SPA programa u ASPA Wellness Centru, Zagrebačka avenija 100A.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Članak 5. PRAVO SUDJELOVANJA: Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su ispunile anketu Hotela Antunović Zagreb, Samoposlužnog restorana Lucija, Restorana Argante, Bulle lobby bara, Vertigo bara, ASPA Wellness Centra te unijele svoju e-mail adresu, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU: Za sudjelovanje u natječaju potrebno je su ispuniti anketu Hotela Antunović Zagreb, Samoposlužnog restorana Lucija, Restorana Argante, Bulle lobby bara, Vertigo bara ili ASPA Wellness Centra te upisati svoju e-mail adresu.

Članak 7. ODABIR DOBITNIKA: Nagrada će se dijeliti nasumičnim odabirom. Dobitnik će biti proglašen zadnji radni dan u svibnju iza 12h. Dobitnik osvaja 2h SPA programa u ASPA Wellness centru za dvoje, Zagrebačka avenija 100A.

Članak 8. KAKO PREUZETI NAGRADU: Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem e-mail adrese koju je upisao prilikom ispunjavanja ankete.

Članak 9. SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU: Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila sukladno članku 16. ovih pravila.

Članak 10. PUBLICITET: Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade.

Članak 11. MALOLJETNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU: Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom.

Članak 12. POREZI: Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13. U SLUČAJU SPORA: U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA: Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene web stranice Hotela Antunović Zagreb.

Članak 15. IZMJENE PRAVILA: Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA: Za potrebe sudjelovanja u nagradnom natječaju Organizator obrađuje poslane osobne podatke osoba koje sudjeluju u natječaju. Obrada osobnih podataka nužna je za pristup ovom nagradnom natječaju, i to obrada sljedećih podataka: e-mail adresa osobe koja sudjeluje u natječaju. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s važećim propisima. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama te preuzimanje nagrade). Po završetku nagradnog natječaja i nakon objave pobjednika podaci sudionika se brišu, a podaci pobjednika se čuvaju u bazi narednih godinu dana zbog ograničenja sudjelovanja u drugim natječajima u tom periodu nakon čega se i oni brišu. Prikupljeni podaci neće se koristiti u bilo koje druge svrhe osim navedenog. Organizator osobne podatke sudionika neće prosljeđivati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu nagradnog natječaja ili je takve podatke obvezan dostaviti u skladu s važećim propisima.

Članak 17. NAPOMENA: Ovaj nagradni natječaj organizira, promiče i sponzorira Organizator. U odnosu na Organizatora, Vaše podatke dajete isključivo Antunović TA d.o.o. za potrebe sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Dobitnici će biti objavljeni putem Facebook stranica Organizatora, na što su pristali sudjelovanjem u nagradnom natječaju. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.

Hotel Antunović Zagreb – jedinstveni doživljaj!

Rezervacije